2 Antonim Kata Kaki Bukit di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 2 antonim 'kaki bukit' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Antonim Kaki Bukit

  1. Kering
  2. Bukit
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, antonim kaki bukit adalah kering, bukit.

Daftar IsiArtikel Terkait
Antonim Kaki Bukit