Antonim Kata Rahim di Tesaurus Bahasa Indonesia

Antonim kata 'rahim' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Antonim Rahim

  1. Laknat
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, antonim rahim adalah laknat.

Daftar IsiArtikel Terkait
Antonim Rahim