Ahli Filsafat

Terdapat 2 definisi dan arti 'ahli filsafat' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Ahli Filsafat

Dari kata dasar: ahli
  1. Orang yang memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya
  2. Filsuf

Penggunaan Istilah Ahli Filsafat

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan istilah "ahli filsafat" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Ahli (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

...ahli, berkeahlian, keahlian, mengahlikan, gabungan kata ahli, ahli taurat, ahli agama, ahli bahasa, ahli bait, ahli bedah, ahli bumi, ahli famili, ahli filsafat, ahli fisika, ahli fitopatologi, ahli gempa, ahli geofisika, ahli geologi minyak, ahli geologi, ahli hadis, ahli hukum, ahli ibadah, ahli ilmu rac...

Sinonim Ahli Filsafat (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim ahli filsafat adalah pemikir, ahli pikir, filosof, filsuf, teoretikus. Kesimpulan sinonim ahli filsafat adalah pemikir, ahli pikir, filosof, filsuf, teoretikus. Sinon...

Filsafat (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, teori yang m...

Ahli Pikir (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli pikir adalah ahli filsafat. Kesimpulan ahli pikir adalah ahli filsafat. Ahli pikir berasal dari kata dasar ahli.

Ahli Peneliti Madya (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli peneliti madya adalah pangkat peneliti golongan iv/d, satu tingkat di bawah ahli peneliti utama, satu tingkat di atas ahli peneliti muda, setaraf denga...

Sinonim Filsafat (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim filsafat adalah prinsip, asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian,...

Sinonim Ahli Pikir (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim ahli pikir adalah teoretikus, filsuf, pemikir, ahli filsafat, filosof, teoritikus. Kesimpulan sinonim ahli pikir adalah teoretikus, filsuf, pemikir, ahli filsafat, filosof. Sinonim adalah kata yang memiliki ...

Ahli Seismologi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli seismologi adalah orang yang ahli dalam cabang ilmu yang menelaah getaran bumi, baik yang disebabkan oleh alam maupun buatan, ahli gempa, kesimpulan a...

Ahli Sufi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli sufi adalah ahli tasawuf, ahli suluk. Kesimpulan ahli sufi adalah ahli tasawuf. Arti lainnya dari ahli sufi adalah ahli suluk.

Antonim Filsafat (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim filsafat adalah buritan. Kesimpulan antonim filsafat adalah buritan. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Daftar antonim dapat ditemuk...

Ahli Bedah (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli bedah adalah dokter ahli dalam hal membedah (operasi). Kesimpulan ahli bedah adalah dokter ahli dalam hal membedah (operasi). Ahli bedah berasal dari k...

Ahli Bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli bumi adalah orang yang ahli dalam pengetahuan tanah. Kesimpulan ahli bumi adalah orang yang ahli dalam pengetahuan tanah. Ahli bumi berasal dari kata dasar ahli.

Ahli Fitopatologi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli fitopatologi adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu penyakit tumbuh-tumbuhan. Kesimpulan ahli fitopatologi adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu p...

Ahli Gempa (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ahli gempa adalah ahli seismologi. Kesimpulan ahli gempa adalah ahli seismologi. Ahli gempa berasal dari kata dasar ahli.

Kesimpulan

Ahli filsafat adalah orang yang memiliki kemampuan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Arti lainnya dari ahli filsafat adalah filsuf.

Ahli filsafat berasal dari kata dasar ahli.

arti ahli filsafat

Pranala Luar

  1. Ilustrasi: