12 Arti Kata Ahli di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 12 arti kata 'ahli' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) dan adjektiva (kata sifat).

Ahli

Nomina (kata benda)
 1. Pangkat dalam jabatan atau tugas fungsional.
  Contoh: ahli peneliti
 2. Anggota
 3. Keluarga atau kaum
 4. Orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu
 5. Orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu
 6. Orang(-orang) yang termasuk dalam suatu golongan
 7. Penganut
 8. Penduduk
 9. Penghuni
Adjektiva (kata sifat)
 1. Sangat tekun dan gemar melaksanakan suatu kewajiban.
  Contoh: dia orang yang ahli dalam ibadah
 2. Mahir benar
 3. Sangat mendalam dalam suatu ilmu.
  Contoh: dia seorang yang ahli menjalankan mesin itu

Kata Turunan Ahli

 1. Berkeahlian
 2. Keahlian
 3. Mengahlikan

Gabungan Kata Ahli

 1. Ahli taurat
 2. Ahli agama
 3. Ahli bahasa
 4. Ahli bait
 5. Ahli bedah
 6. Ahli bumi
 7. Ahli famili
 8. Ahli filsafat
 9. Ahli fisika
 10. Ahli fitopatologi
 11. Ahli gempa
 12. Ahli geofisika
 13. Ahli geologi minyak
 14. Ahli geologi
 15. Ahli hadis
 16. Ahli hukum
 17. Ahli ibadah
 18. Ahli ilmu racun
 19. Ahli informasi
 20. Ahli kitab
 21. Ahli kubur
 22. Ahli madya
 23. Ahli maksiat
 24. Ahli matematika
 25. Ahli media
 26. Ahli mesin kapal
 27. Ahli mikologi
 28. Ahli multimedia
 29. Ahli nujum
 30. Ahli obat
 31. Ahli patung
 32. Ahli peneliti madya
 33. Ahli peneliti muda
 34. Ahli peneliti utama
 35. Ahli peserta
 36. Ahli pikir
 37. Ahli purbakala
 38. Ahli rumah
 39. Ahli seismologi
 40. Ahli sejarah
 41. Ahli sihir
 42. Ahli sufah
 43. Ahli sufi
 44. Ahli suluk
 45. Ahli sunah waljamaah
 46. Ahli sunah
 47. Ahli tafsir
 48. Ahli tarekat
 49. Ahli tarikh
 50. Ahli tasawuf
 51. Ahli tetas
 52. Ahli waris
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ahli adalah pangkat dalam jabatan atau tugas fungsional. Contoh: ahli peneliti. Arti lainnya dari ahli adalah anggota.

Ahli memiliki 12 arti. Ahli adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ahli memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ahli dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga ahli dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

nomina atau kata benda sehingga ahli dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Ahli