10 Arti Kata Asal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 10 arti kata 'asal' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) dan adjektiva (kata sifat).

Asal

Nomina (kata benda)
 1. Keadaan (tempat, wujud, rupa dan sebagainya) yang semula
 2. Pangkal permulaan.
  Contoh: patung-patung itu akan dikembalikan ke asalnya
Adjektiva (kata sifat)
 1. Mula-mula sekali
 2. Semula.
  Contoh: batas-batasnya yang asal sudah tidak diketahui lagi
 3. Sembarangan
 4. Seenaknya saja.
  Contoh: kalau bekerja jangan asal saja, ikutilah petunjuk yang ada
Lain-lain
 1. Dengan syarat
 2. Apabila.
  Contoh: engkau boleh pergi asal pekerjaanmu beres
 3. Pokoknya
 4. Yang penting.
  Contoh: biar lambat asal selamat

Kata Turunan Asal

 1. Asalkan
 2. Berasal
 3. Mengasalkan

Gabungan Kata Asal

 1. Asal jadi
 2. Asal mula
 3. Asal-asalan
 4. Asal-usul

Peribahasa Asal

 1. Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan
 2. Usul menunjukkan asal
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata asal adalah keadaan (tempat, wujud, rupa dan sebagainya) yang semula. Arti lainnya dari asal adalah pangkal permulaan. Contoh: patung-patung itu akan dikembalikan ke asalnya.

Asal memiliki 10 arti. Asal adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Asal memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga asal dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga asal dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Asal memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Asal memiliki arti dalam kelas Asal termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Asal