3 Arti Kata Asas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 3 arti kata 'asas' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Asas

Nomina (kata benda)
 1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
  Contoh: pada asasnya, saya setuju dengan pendapat saudara
 2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).
  Contoh: sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu asas dan tujuannya
 3. Hukum dasar.
  Contoh: tindakannya itu melanggar asas kemanusiaan

Kata Turunan Asas

 1. Berasas
 2. Berasaskan
 3. Mengasaskan
 4. Pengasas

Gabungan Kata Asas

 1. Asas archimedes
 2. Asas akronimual
 3. Asas bilateral
 4. Asas keadilan
 5. Asas keturunan
 6. Asas konkordansi
 7. Asas matrilineal
 8. Asas patrilineal
 9. Asas praduga tidak bersalah
 10. Asas primogenitur
 11. Asas subrogasi
 12. Asas tempat kelahiran
 13. Asas tunggal
 14. Asas ultimogenitur
 15. Asas unilineal
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Contoh: pada asasnya, saya setuju dengan pendapat saudara. Arti lainnya dari asas adalah dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Contoh: sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu asas dan tujuannya.

Asas memiliki 3 arti. Asas adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Asas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga asas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Asas