9 Arti Kata Bahana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 9 arti kata 'bahana' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) dan adjektiva (kata sifat).

Bahana

Nomina (kata benda)
 1. Bunyi (suara) nyaring.
  Contoh: kedengaran bahana halilintar menggelegar
 2. Bunyi (suara) riuh rendah.
  Contoh: bahana pesawat yang naik dan turun di lapangan terbang itu mengganggu ketenangan penduduk di sekitarnya
 3. Kumandang
 4. Gema.
  Contoh: terdengar bahanasuara azan di kejauhan
Adjektiva (kata sifat)
 1. Luar biasa
 2. Amat elok (besar dan sebagainya).
  Contoh: kenaikan sultan raja dipandang heran terlalu bahana
 3. Terang
 4. Nyata.
  Contoh: tiada bahana kelihatan
Lain-lain

Sebab, karena.
Contoh: tubuhnya kurus kering bahana dijangkiti penyakit.

Kata Turunan Bahana

 1. Berbahana
 2. Membahana
 3. Terbahana
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bahana adalah bunyi (suara) nyaring. Contoh: kedengaran bahana halilintar menggelegar. Arti lainnya dari bahana adalah bunyi (suara) riuh rendah. Contoh: bahana pesawat yang naik dan turun di lapangan terbang itu mengganggu ketenangan penduduk di sekitarnya.

Bahana memiliki 9 arti. Bahana adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Bahana memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga bahana dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Bahana memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga bahana dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Bahana termasuk dalam ragam bahasa klasik.

Bahana memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Bahana