Izkyla
Moch Rizky Prasetya KurniadiSeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang lahir dan tumbuh di Ngawi, Jawa Timur, Indonesia.
gambar bercakap rabung ilustrasi

Arti Bercakap Rabung Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bercakap rabung berasal dari kata dasar bercakap.

Arti istilah bercakap rabung

Dasar: bercakap
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: -
Ragam: -
Lain: -
Arti istilah bercakap rabung adalah bercakap besar (sombong). Bercakap rabung juga berarti membual

Arti kata cakap

Arti kata cakap adalah sanggup melakukan sesuatu. Cakap juga berarti mampu. Cakap juga berarti dapat
Contoh: Cakap engkau membunuh hulubalang itu?, patik tiada cakap bercerai dengan dia

Arti kata cakap adalah pandai. Cakap juga berarti mahir
Contoh: Anak itu belum cakap mengerjakan hitungan perkalian

Arti kata cakap adalah mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu
Contoh: Ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak cakap

Arti kata cakap adalah bagus rupanya. Cakap juga berarti cantik. Cakap juga berarti rupawan
Contoh: Gadis itu modern lagi cakap

Arti kata cakap adalah bagus. Cakap juga berarti elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dan sebagainya)
Contoh: Alangkah cakapnya baju itu

Arti kata cakap adalah patut. Cakap juga berarti serasi
Contoh: Ia pantas dan cakap benar memakai baju itu

Arti kata cakap adalah tangkas. Cakap juga berarti cekatan (tidak lamban)
Contoh: Tampaknya ia cakap bekerja

Arti kata cakap adalah bicara. Cakap juga berarti omong
Contoh: Orang itu banyak cakap

Kata dengan kata dasar cakap

Arti kata bercakap adalah mempunyai kemampuan atau keberanian untuk melakukan sesuatu. Bercakap juga berarti berkuasa
Contoh: Seorang pun tiada bercakap naik pohon nyiur itu, inilah prajurit yang bercakap mencuri keris laksamana

Arti kata bercakap adalah berbicara. Bercakap juga berarti berbincang. Bercakap juga berarti berkata
Contoh: Kalau hanya bercakap, semua orang juga bisa

Arti kata bercakap adalah berbahasa. Bercakap juga berarti berbicara dengan bahasa
Contoh: Mereka bercakap inggris

Arti kata cakapan adalah yang dipercakapkan. Cakapan juga berarti omongan

Arti kata cakapan adalah karya sastra atau bagiannya yang berbentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih, atau ada kalanya seorang tokoh berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada pembaca dan pendengar. Cakapan juga berarti dialog

Arti kata kecakapan adalah kemampuan. Kecakapan juga berarti kesanggupan

Arti kata kecakapan adalah kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu

Arti kata mempercakap adalah menjadikan lebih cakap (mampu, mahir)
Contoh: Kita harus berusaha mempercakap anak-anak agar dapat melahirkan isi hatinya dengan tepat

Arti kata mempercakapkan adalah mempercakap

Arti kata mempercakapkan adalah membicarakan. Mempercakapkan juga berarti memperkatakan. Mempercakapkan juga berarti memperbincangkan
Contoh: Mereka sedang mempercakapkan sebab-sebab kebakaran di situ

Arti kata mempercakapkan adalah mengucapkan. Mempercakapkan juga berarti menggunakan bahasa
Contoh: Ia mengerti bahasa jawa, tetapi tidak dapat mempercakapkannya

Arti kata mencakapi adalah mengajak berbicara. Mencakapi juga berarti menegur

Arti kata percakapan adalah pembicaraan. Percakapan juga berarti perbincangan. Percakapan juga berarti perundingan

Arti kata percakapan adalah perihal bercakap-cakap (dipertentangkan dengan apa yang ditulis)

Arti kata percakapan adalah satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih

Istilah dengan kata dasar cakap

Arti istilah bercakap-cakap adalah berbincang-bincang. Bercakap-cakap juga berarti berbicara. Bercakap-cakap juga berarti beromong-omong
Contoh: Ia sedang bercakap-cakap dengan temannya

Arti istilah cakap angin adalah cakap yang tidak ada isinya atau tidak benar. Cakap angin juga berarti omong kosong

Arti istilah cakap besar adalah bual

Arti istilah cakap kosong adalah cakap angin

Arti istilah cakapan tunggal dariamatik adalah sajak yang terdiri atas kata-kata yang diucapkan seorang tokoh tunggal pada saat kritis, yang mengungkapkan keadaan dirinya dan situasi yang dihadapinya

Arti istilah cakapan tunggal adalah cakapan panjang yang diucapkan oleh seorang tokoh dalam sebuah karya sastra, baik yang ditujukan kepada diri sendiri maupun yang ditujukan kepada pendengar. Cakapan tunggal juga berarti monolog

Peribahasa dengan kata cakap

Arti peribahasa cakap berdegar-degar, tumit diketing adalah banyak mulut, tetapi penakut

Arti peribahasa cakap berlauk-lauk, makan dengan sambal lada adalah cakapnya seperti orang berada, padahal sesungguhnya hidupnya serba kekurangan

Arti peribahasa jadi alas cakap adalah sebagai imbalan jasa yang telah dibuat

Arti peribahasa manis mulutnya bercakap seperti sautan manisan, di dalam bagai empedu adalah mulut manis (perkataan yang manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya

Arti peribahasa mendengarkan cakap enggang adalah mendengarkan bujukan musuh

Arti peribahasa sejengkal menjadi sehasta cakapan sejengkal dibawa sehasta adalah melebih-lebihkan hal yang sebenarnya

Arti peribahasa terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik adalah perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu

Kesimpulan

Definisi dan arti bercakap rabung di KBBI adalah bercakap besar (sombong). Arti lainnya dari bercakap rabung adalah membual.

Demikian arti istilah bercakap rabung di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring edisi III dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya. Untuk melakukan validasi terhadap keakuratan dari rangkuman kami, silakan kunjungi laman KBBI Daring Resmi dan Tesaurus Daring Resmi dari istilah bercakap rabung yang merupakan laman KBBI edisi V (terbaru) dan Tesaurus (terbaru) resmi dari Badan Pengembangan Bahasa Dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Lektur.ID merupakan aplikasi web, android dan iOS dengan fitur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga Tesaurus (antonim dan sinonim) daring (dalam jaringan / online) tidak resmi yang artinya diperlukan validasi terhadap keakuratan informasi yang ada. Meskipun demikian kami selalu berupaya untuk memberikan dan memerbaharui informasi semaksimal dan selengkap mungkin. Selain versi web, kamu juga bisa menginstal aplikasi kami di perangkat android dan iOS secara gratis dengan nama aplikasi Lektur.ID. Untuk kemudahan pembaharuan informasi, kami tidak menyediakan versi offline dari aplikasi kami. Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik, saran dan juga koreksi melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima
^