4 Arti Kata Berjaya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 4 arti kata 'berjaya' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Berjaya

Verba (kata kerja)
  1. Berhasil
  2. Beruntung
  3. Menang
  4. Mencapai kemegahan (kebesaran).
    Contoh: pulang dengan tiada berjaya
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berjaya adalah berhasil. Arti lainnya dari berjaya adalah beruntung.

Berjaya berasal dari kata dasar jaya. Berjaya memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berjaya dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Berjaya