3 Arti Kata Berkesan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 3 arti kata 'berkesan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Berkesan

Verba (kata kerja)
  1. Menimbulkan kesan.
    Contoh: perjumpaannya yang pertama dengan gadis itu sangat berkesan sehingga tidak akan dilupakannya selama hidupnya
  2. Meninggalkan bekas
  3. Berbekas.
    Contoh: segala kebaikannya tiada berkesan sedikit juga
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkesan adalah menimbulkan kesan. Contoh: perjumpaannya yang pertama dengan gadis itu sangat berkesan sehingga tidak akan dilupakannya selama hidupnya. Arti lainnya dari berkesan adalah meninggalkan bekas.

Berkesan memiliki 3 arti. Berkesan berasal dari kata dasar kesan. Berkesan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Berkesan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkesan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Berkesan