Bersahaja

Terdapat 2 makna 'bersahaja' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Bersahaja /ber·sa·ha·ja/

Dari kata dasar: sahaja

Adjektiva (kata sifat)

  1. Sederhana
  2. Tidak berlebih-lebihan.
    Contoh: Orang desa itu hidupnya bersahaja

Penggunaan Kata Bersahaja

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "bersahaja" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Antonim Bersahaja (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim bersahaja adalah bersedih hati, rumit. Kesimpulan antonim bersahaja adalah bersedih hati, rumit. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Daftar an...

Sinonim Bersahaja (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim bersahaja adalah wajar, alami, alamiah, biasa, galib, lazim, lumrah, natural, normal, prasaja, sederhana, adil, proporsional, seimbang, ugahari, pertengahan, sedang, ...

Lugu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian lugu adalah tidak banyak tingkah, bersahaja, sewajarnya, apa adanya. Contoh: orang desa pada umumnya masih banyak yang lugu, sopan, dan hormat kepada orang lain, puas, kenyang, kata turunan lugu...

Naif (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian naif adalah sangat bersahaja, tidak banyak tingkah, lugu (karena muda dan kurang pengalaman), sederhana. Contoh: gambar-gambar naif penuh menghiasi dinding kamarnya, celaka, bodoh...

Sederhana (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian sederhana adalah sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). Contoh: harga sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Contoh: hidupnya selalu sederhana, tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya), tidak banyak pernik, lugas. Contoh...

Wagu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian wagu adalah kaku. Contoh: karena ia masih dalam taraf belajar, dalam membawakan tariannya kelihatan gerak-geriknya masih wagu, bersahaja, lugas. Contoh: ia belumlah pelukis ulung sehingga lukisannya kelihatan masih wagu, lain-lain kata dalam bahasa jawa yang berarti tidak pas, tidak pan...

Wantah (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian wantah adalah keadaan (sifat, rupa, wujud) yang sesungguhnya tanpa bercampur apa-apa, bersahaja, lugu, kata turunan wantah, wantahan. Kesimpulan wantah adalah keadaan (sifat, rupa, wujud) yang sesungguhnya tanpa bercampur apa-apa. Arti lainnya da...

Apa Adanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian apa adanya adalah bersahaja, biasa, jamak, konvensional, lugas, lugu, naif, natural, normal, polos, populer, seadanya, sederhana, tenang, wajar, sekadarnya, ala kadarnya, seperlu...

Mempersahajakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian mempersahajakan adalah menjadikan bersahaja, menyahajakan. Kesimpulan mempersahajakan adalah menjadikan bersahaja. Arti lainnya dari mempersahajakan adalah menyahajakan.

Menyederhanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian menyederhanakan adalah menjadikan sederhana (sedang, mudah, bersahaja, dan sebagainya). Kesimpulan menyederhanakan adalah menjadikan sederhana (sedang, mudah, bersahaja, dan sebagainya). Menyederhanakan berasal dari kata...

Aborigine (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian aborigine adalah orang asli, orang pribumi biasanya sangat bersahaja. Kesimpulan aborigine adalah orang asli. Arti lainnya dari aborigine adalah orang pribumi biasanya sangat bersahaja.

Crude (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian crude adalah kasar, bersahaja, yang tidak tahu adat, kurang ajar, kira-kira, mentah, sederhana, minyak mentah. Kesimpulan crude adalah kasar. Arti lainnya dari c...

Earthy (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian earthy adalah bersahaja, yang berbau tanah, biasa, sederhana. Kesimpulan earthy adalah bersahaja. Arti lainnya dari earthy adalah yang berbau tanah.

Primitive (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian primitive adalah sederhana, bersahaja, primitif. Kesimpulan primitive adalah sederhana. Arti lainnya dari primitive adalah bersahaja.

Kesimpulan

Bersahaja adalah sederhana. Arti lainnya dari bersahaja adalah tidak berlebih-lebihan. Contoh: Orang desa itu hidupnya bersahaja.

Bersahaja berasal dari kata dasar sahaja. Bersahaja memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga bersahaja dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti bersahaja

Pranala Luar

  1. Definisi:
  2. Tesaurus:
  3. Terjemahan:
  4. Ilustrasi: