Bersahaja

Bersahaja berasal dari kata dasar sahaja. Bersahaja memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga bersahaja dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Berikut ini adalah definisi bersahaja menurut rangkuman dari berbagai referensi.
gambar bersahaja ilustrasi

Pengertian

Dasar: sahaja
Kelas: adjektiva (kata sifat)
Bersahaja adalah sederhana. Bersahaja juga berarti tidak berlebih-lebihan
Contoh: Orang desa itu hidupnya bersahaja

Kata Dasar

Sahaja adalah bentuk tidak baku dari saja

Sahaja adalah sebenarnya. Sahaja juga berarti memang demikian
Contoh: Sahaja ia tidak tahu adat-istiadat melayu

Sahaja adalah sewajarnya. Sahaja juga berarti apa adanya
Contoh: Makin sahaja makin elok parasnya

Sahaja adalah (dengan) sengaja
Contoh: Maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah

Kata Turunan

Kesahajaan adalah kesederhanaan. Kesahajaan juga berarti kewajaran
Contoh: Kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu

Mempersahajakan adalah menjadikan bersahaja. Mempersahajakan juga berarti menyahajakan

Menyahaja adalah berbuat sederhana

Menyahaja adalah berbuat dengan sengaja

Menyahajakan adalah menyederhanakan. Menyahajakan juga berarti mempermudah
Contoh: Kita telah berusaha menyahajakan prosedur pengeluaran barang dari gudang

Menyahajakan adalah melakukan dengan sengaja
Contoh: Penjajah menyahajakan hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat

Persahajaan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mempersahajakan

Gabungan Kata

Sahaja basahan adalah sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yang kurang baik

Kesimpulan

Bersahaja adalah sederhana. Arti lainnya dari bersahaja adalah tidak berlebih-lebihan. Contoh, orang desa itu hidupnya bersahaja.