8 Arti Kata Bersekutu di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 8 arti kata 'bersekutu' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Bersekutu

Verba (kata kerja)
 1. Merupakan himpunan (persekutuan).
  Contoh: manusia adalah makhluk yang bersekutu
 2. Berekanan (dengan)
 3. Berkawanan (dengan)
 4. Menggabungkan diri (dengan).
  Contoh: dua maskapai besar telah bersekutu untuk mengusahakan tambang minyak itu
 5. Berserikat (dengan)
 6. Menggabungkan diri (dengan).
  Contoh: negara itu tetap netral, tidak mau bersekutu dengan negara-negara tetangganya
 7. Berkomplot
 8. Bersekongkol.
  Contoh: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang bersekutu dalam penyelundupan
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersekutu adalah merupakan himpunan (persekutuan). Contoh: manusia adalah makhluk yang bersekutu. Arti lainnya dari bersekutu adalah berekanan (dengan).

Bersekutu memiliki 8 arti. Bersekutu berasal dari kata dasar sekutu. Bersekutu adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Bersekutu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bersekutu dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Bersekutu