Bertapa Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bertapa (ber.ta.pa)

Dari kata dasar: tapa

Verba (kata kerja)

  1. Mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu (makan, minum, tidur, birahi) untuk mencari ketenangan batin
  2. Menjalani hukuman penjara.
    Contoh: Sebagai ganjaran yang diterima dari perbuatannya itu, ia terpaksa bertapa selama dua tahun dalam penjara

Kesimpulan

Bertapa adalah mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu (makan, minum, tidur, birahi) untuk mencari ketenangan batin. Arti lainnya dari bertapa adalah menjalani hukuman penjara. Contoh: Sebagai ganjaran yang diterima dari perbuatannya itu, ia terpaksa bertapa selama dua tahun dalam penjara.

Bertapa memiliki 2 arti. Bertapa berasal dari kata dasar tapa. Bertapa adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari bertapa dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan bertapa dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Bertapa memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bertapa dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Bertapa termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

arti bertapa

Pranala Luar

  1. Definisi:
  2. Tesaurus:
  3. Terjemahan:
  4. Ilustrasi: