5 Arti Berturut-Turut di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 5 arti kata 'berturut-turut' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Berturut-Turut

Verba (kata kerja)
  1. Beruntun
  2. Bersambung
  3. Terus-menerus dengan teratur.
    Contoh: berjalan berturut-turut, roman yang diterbitkan berturut-turut, tiga hari berturut-turut
  4. Berulang-ulang
  5. Bertubi-tubi.
    Contoh: dipukulnya berturut-turut
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berturut-turut adalah beruntun. Arti lainnya dari berturut-turut adalah bersambung.

Berturut-turut memiliki 5 arti. Berturut-turut berasal dari kata dasar turut. Berturut-turut adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Berturut-turut memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berturut-turut dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Berturut-Turut