3 Arti Kata Bin di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 3 arti kata 'bin' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Bin

Nomina (kata benda)
  1. Kata untuk menyatakan anak laki-laki dari seseorang (biasa dipakai untuk keterangan antara nama seseorang dan nama ayah)
  2. Anak laki-laki dari.
    Contoh: amat bin soleh, amat anak dari soleh
Lain-lain

Kata untuk menguatkan atau mengungkapkan dengan perkataan lain.
Contoh: aneh bin ajaib.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bin adalah kata untuk menyatakan anak laki-laki dari seseorang (biasa dipakai untuk keterangan antara nama seseorang dan nama ayah). Arti lainnya dari bin adalah anak laki-laki dari. Contoh: amat bin soleh, amat anak dari soleh.

Bin memiliki 3 arti. Bin adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Bin memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga bin dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

Bin termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Bin