17 Arti Kata Cakap di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 17 arti kata 'cakap' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja) dan nomina (kata benda).

Cakap

Verba (kata kerja)
 1. Mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu.
  Contoh: ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak cakap
 2. Sanggup melakukan sesuatu
 3. Mampu
 4. Dapat.
  Contoh: cakap engkau membunuh hulubalang itu? patik tiada cakap bercerai dengan dia
 5. Pandai
 6. Mahir.
  Contoh: anak itu belum cakap mengerjakan hitungan perkalian
 7. Bagus rupanya
 8. Cantik
 9. Rupawan.
  Contoh: gadis itu modern lagi cakap
 10. Bagus
 11. Elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dan sebagainya).
  Contoh: alangkah cakapnya baju itu
 12. Patut
 13. Serasi.
  Contoh: ia pantas dan cakap benar memakai baju itu
 14. Tangkas
 15. Cekatan (tidak lamban).
  Contoh: tampaknya ia cakap bekerja
Nomina (kata benda)
 1. Bicara
 2. Omong.
  Contoh: orang itu banyak cakap

Kata Turunan Cakap

 1. Bercakap
 2. Cakapan
 3. Kecakapan
 4. Mempercakap
 5. Mempercakapkan
 6. Mencakapi
 7. Percakapan

Gabungan Kata Cakap

 1. Bercakap rabung
 2. Bercakap-cakap
 3. Cakap angin
 4. Cakap besar
 5. Cakap kosong
 6. Cakapan tunggal dariamatik
 7. Cakapan tunggal
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata cakap adalah mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Contoh: ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak cakap. Arti lainnya dari cakap adalah sanggup melakukan sesuatu.

Cakap memiliki 17 arti. Cakap adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Cakap memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga cakap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Cakap termasuk dalam ragam bahasa klasik. Cakap memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga cakap dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Cakap