Cephalosome

Arti kata 'cephalosome' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Cephalosome

/cephalo·some/

Nomina (kata benda)

Sefalosom

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata cephalosome adalah sefalosom.

Artikel Terkait
Cephalosome