8 Arti Kata Dahulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 8 arti kata 'dahulu' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Dahulu

Nomina (kata benda)
 1. (waktu) yang telah lalu
 2. (masa) lampau.
  Contoh: lain dahulu lain sekarang
 3. Lebih awal
 4. Paling depan.
  Contoh: dahulu bajak daripada jawi
 5. Yang mula-mula (dikerjakan, diperbuat dan sebagainya)
 6. Dulu.
  Contoh: dahulu membaca, lalu menulis, silakan duduk dahulu
 7. Lebih awal
 8. Sebelum.
  Contoh: terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih, dahulu daripada itu

Kata Turunan Dahulu

 1. Bersidahulu
 2. Kedahuluan
 3. Mendahului
 4. Mendahulukan
 5. Pendahulu
 6. Pendahuluan
 7. Terdahulu

Gabungan Kata Dahulu

 1. Berdahulu-dahuluan
 2. Dahulu kala
 3. Dahulu-mendahului
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dahulu adalah (waktu) yang telah lalu. Arti lainnya dari dahulu adalah (masa) lampau. Contoh: lain dahulu lain sekarang.

Dahulu memiliki 8 arti. Dahulu adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Dahulu memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dahulu dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Dahulu