Arti Kata Daripada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata 'daripada' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Daripada

Kata depan untuk menandai perbandingan.
Contoh: buku ini lebih bagus daripada buku itu.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata daripada adalah kata depan untuk menandai perbandingan. Contoh: buku ini lebih bagus daripada buku itu.

Daripada memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Daripada