Extremely White

Arti 'extremely white' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia.

Extremely White

/ex·treme·ly·white/

Memplak

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti extremely white adalah memplak.

Artikel Terkait
Extremely White