Arti Gib Boom di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia

Arti 'gib boom' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Gib Boom

Suku kata: /gib··b·oom/

Nomina (kata benda)

Gib booming

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti gib boom adalah gib booming.

Artikel Terkait
Gib Boom