7 Arti Kata Hajat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 7 arti kata 'hajat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Hajat

Nomina (kata benda)
 1. KebuTuhan atau keperluan.
  Contoh: aku merasa diberi hajat hidup yang melimpah dan nikmat
 2. Selamatan.
  Contoh: semua kenalan akan kami undang dalam hajat itu
 3. Maksud
 4. Keinginan
 5. Kehendak.
  Contoh: apa hajatmu datang ke sini?
 6. Kotoran
 7. Tinja.
  Contoh: siapa yang membuang hajat di kebun?

Kata Turunan Hajat

 1. Berhajat
 2. Hajatan
 3. Menghajati
 4. Menghajatkan

Gabungan Kata Hajat

 1. Hajat besar
 2. Hajat kecil
 3. Hajat masyarakat
 4. Hajat seni
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hajat adalah kebuTuhan atau keperluan. Contoh: aku merasa diberi hajat hidup yang melimpah dan nikmat. Arti lainnya dari hajat adalah selamatan. Contoh: semua kenalan akan kami undang dalam hajat itu.

Hajat memiliki 7 arti. Hajat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Hajat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hajat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Hajat