2 Arti Kata Hakikat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 2 arti kata 'hakikat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Hakikat

Nomina (kata benda)
  1. Inti sari atau dasar.
    Contoh: dia yang menanamkan hakikat ajaran islam di hatiku
  2. Kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).
    Contoh: pada hakikatnya mereka orang baik-baik

Kata Turunan Hakikat

  1. Berhakikat

Peribahasa Hakikat

  1. Syariat palu-memalu, pada hakikatnya adalah balas-membalas
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hakikat adalah inti sari atau dasar. Contoh: dia yang menanamkan hakikat ajaran islam di hatiku. Arti lainnya dari hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya). Contoh: pada hakikatnya mereka orang baik-baik.

Hakikat memiliki 2 arti. Hakikat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Hakikat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hakikat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Hakikat