Huruf

Terdapat 2 makna 'huruf' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Huruf /hu·ruf/

Nomina (kata benda)

 1. Tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa
 2. Aksara.
  Contoh: Huruf arab, huruf cina

Kata Turunan Huruf

 1. Berhuruf

Gabungan Kata Huruf

 1. Huruf arab melayu
 2. Huruf jawi
 3. Huruf latin
 4. Huruf roman
 5. Huruf romawi
 6. Huruf akik
 7. Huruf awal
 8. Huruf balok
 9. Huruf besar
 10. Huruf biasa
 11. Huruf blasteran
 12. Huruf bunyi
 13. Huruf cetak
 14. Huruf harakat
 15. Huruf hias
 16. Huruf hidup
 17. Huruf hijaiah
 18. Huruf kamariah
 19. Huruf kapital
 20. Huruf kecil
 21. Huruf konsonan
 22. Huruf kursif
 23. Huruf kurus
 24. Huruf lebar
 25. Huruf lisani
 26. Huruf mati
 27. Huruf miring
 28. Huruf pameran
 29. Huruf pegon
 30. Huruf pertama
 31. Huruf syamsiah
 32. Huruf tebal
 33. Huruf tegak
 34. Huruf timbul
 35. Huruf tulis
 36. Huruf vet
 37. Huruf vokal

Penggunaan Kata Huruf

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "huruf" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Huruf Syamsiah (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf syamsiah adalah huruf dalam sistem aksara bahasa arab yang dapat menyebabkan peleburan huruf lam sebagai artikel menjadi bunyi yang sama dengan bunyi huruf terse...

Huruf Kapital (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar daripada huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam ka...

Huruf Kamariah (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf kamariah adalah huruf dalam sistem aksara bahasa arab yang tidak menyebabkan peleburan huruf lam sebagai artikel, seperti huruf h pada alhilal (huruf kamariah ya...

Huruf Kurus (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf kurus adalah huruf sempit yang lebih kecil daripada lebar standar gambar huruf tertentu yang menampakkan rupa sempit. Kesimpulan huruf kurus adalah huruf sempit ...

Huruf Latin (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf latin adalah huruf menurut abjad latin, huruf yang biasa digunakan dalam tulisan tangan yang ditulis berangkai-rangkai. Kesimpulan huruf latin adalah huruf menu...

Huruf Awal (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf awal adalah huruf pertama dari kalimat pertama pada halaman baru, dan disusun dengan huruf kapital yang bagus, biasanya terdapat pada buku-buku bacaan yang bermu...

Huruf Balok (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf balok adalah huruf yang ditulis tegak yang tidak dirangkaikan (sebagai huruf cetak). Kesimpulan huruf balok adalah huruf yang ditulis tegak yang tidak dirangkaik...

Huruf Cetak (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf cetak adalah huruf yang lazim dipakai dalam cetak-mencetak (huruf-hurufnya tidak bergandengan). Kesimpulan huruf cetak adalah huruf yang lazim dipakai dalam ceta...

Huruf Lebar (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf lebar adalah huruf yang gambarnya lebar-lebar, lebih lebar daripada huruf biasa, yang apabila disusun memakan tempat. Kesimpulan huruf lebar adalah huruf yang ga...

Huruf Tulis (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf tulis adalah huruf cetak yang dibuat meniru huruf tulisan tangan. Kesimpulan huruf tulis adalah huruf cetak yang dibuat meniru huruf tulisan tangan. Huruf tulis ...

Huruf Hias (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf hias adalah huruf yang digunakan sebagai daya tarik, biasanya berukuran besar, huruf pameran. Kesimpulan huruf hias adalah huruf yang digunakan sebagai daya tar...

Huruf Jawi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf jawi adalah huruf arab yang dipakai untuk menuliskan teks dalam bahasa melayu, huruf arab melayu. Kesimpulan huruf jawi adalah huruf arab yang dipakai untuk men...

Huruf Kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf kecil adalah huruf yang digunakan untuk menulis kata-kata, seperti a, b, k, dan p. Kesimpulan huruf kecil adalah huruf yang digunakan untuk menulis kata-kata, se...

Huruf Konsonan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem konsonan, yaitu b, c, d, dst, huruf mati. Kesimpulan huruf konsonan adalah huruf yang digunakan un...

Kesimpulan

Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Arti lainnya dari huruf adalah aksara. Contoh: Huruf arab, huruf cina.

Huruf memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga huruf dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti huruf

Pranala Luar

 1. Definisi:
 2. Tesaurus:
 3. Terjemahan:
 4. Ilustrasi: