4 Arti Kata Ibarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 4 arti kata 'ibarat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Ibarat

Nomina (kata benda)
 1. Perkataan atau cerita yang dipakai sebagai perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan).
  Contoh: dalam kesusastraan lama banyak terdapat cerita ibarat
 2. Isi (maksud, ajaran)yang terkandung dalam suatu perumpamaan (cerita dan sebagainya).
  Contoh: ia pun tahu juga akan ibarat perkataan itu
 3. Perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yang lain dengan menggunakan kata-kata bagai, seperti.
  Contoh: ibarat anjing dan kucing
Lain-lain

Seumpama.
Contoh: aku ini ibarat balam dalam sangkar, mata lepas badan terkurung.

Kata Turunan Ibarat

 1. Beribarat
 2. Mengibaratkan
 3. Pengibaratan
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ibarat adalah perkataan atau cerita yang dipakai sebagai perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan). Contoh: dalam kesusastraan lama banyak terdapat cerita ibarat. Arti lainnya dari ibarat adalah isi (maksud, ajaran)yang terkandung dalam suatu perumpamaan (cerita dan sebagainya). Contoh: ia pun tahu juga akan ibarat perkataan itu.

Ibarat memiliki 4 arti. Ibarat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ibarat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ibarat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Ibarat