5 Arti Kata Irama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 5 arti kata 'irama' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Irama

Nomina (kata benda)
 1. Alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan dan tinggi rendah nada (dalam puisi)
 2. Ukuran waktu atau tempo.
  Contoh: irama lagu bengawan solo berlainan dengan lagu jali-jali
 3. Gerakan berturut-turut secara teratur
 4. Turun naik lagu (bunyi dan sebagainya) yang beraturan
 5. Ritme

Kata Turunan Irama

 1. Berirama
 2. Mengirama
 3. Mengiramakan
 4. Pengiramaan
 5. Seirama

Gabungan Kata Irama

 1. Irama padang pasir
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan dan tinggi rendah nada (dalam puisi). Arti lainnya dari irama adalah ukuran waktu atau tempo. Contoh: irama lagu bengawan solo berlainan dengan lagu jali-jali.

Irama memiliki 5 arti. Irama adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Irama memiliki arti dalam bidang ilmu sastra dan musik.

Irama memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga irama dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Irama