3 Arti Kata Istigfar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 3 arti kata 'istigfar' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Istigfar

Nomina (kata benda)
  1. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
    Contoh: membaca istigfar ialah berdoa memohon ampun kepada allah
  2. Ucapan astagfirullahalaz??m, saya memohon ampunkepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. yang mahaagung
Lain-lain

Ucapan astagfirullahalaz??m, saya memohon ampunkepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. yang mahaagung.

Kata Turunan Istigfar

  1. Beristigfar
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata istigfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Contoh: membaca istigfar ialah berdoa memohon ampun kepada allah. Arti lainnya dari istigfar adalah ucapan astagfirullahalaz??m, saya memohon ampunkepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. yang mahaagung.

Istigfar memiliki 3 arti. Istigfar adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Istigfar memiliki arti dalam bidang ilmu agama islam.

Istigfar memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga istigfar dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Istigfar