Arti Kata Kancana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata 'kancana' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kancana

Bentuk tidak baku dari kencana.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kancana adalah bentuk tidak baku dari kencana.

Kancana memiliki 1 arti.

Daftar IsiArtikel Terkait
Kancana