Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Arti Kata Membolehkan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

gambar membolehkan ilustrasi

Arti membolehkan - Membolehkan memiliki 1 arti. Membolehkan berasal dari kata dasar boleh. Membolehkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga membolehkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar isi


Daftar arti kata membolehkan

Dasar: boleh
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti kata membolehkan adalah memperbolehkan

Daftar arti kata boleh

Arti kata boleh adalah diizinkan. Boleh juga berarti tidak dilarang
Contoh: Anak-anak boleh menonton

Arti kata boleh adalah dapat
Contoh: Ia belum boleh berdiri karena belum sehat benar

Arti kata boleh adalah beroleh. Boleh juga berarti mendapat
Contoh: Berdoalah, biar boleh anak raja

Daftar kata dengan kata dasar boleh

Arti kata bolehan adalah bagus. Bolehan juga berarti bermutu. Bolehan juga berarti bernilai
Contoh: Ia berasal dari sekolah yang lebih bolehan daripada kita

Arti kata kebolehan adalah kepandaian. Kebolehan juga berarti kemampuan. Kebolehan juga berarti kebisaan
Contoh: Artisartis cilik memperlihatkan kebolehannya di atas pentas

Arti kata membolehkan adalah memperbolehkan

Arti kata memperbolehkan adalah memberi kesempatan (keleluasaan). Memperbolehkan juga berarti mengizinkan
Contoh: Penjaga itu tidak memperbolehkan kita masuk

Daftar istilah dengan kata dasar boleh

Arti istilah boleh jadi adalah barangkali. Boleh jadi juga berarti mungkin

Arti istilah boleh juga adalah dapat juga

Arti istilah boleh juga adalah agak baik juga. Boleh juga juga berarti tak berapa buruk. Boleh juga juga berarti lumayan

Arti istilah seboleh-bolehnya adalah sedapat-dapatnya
Contoh: Seboleh-bolehnya kita jangan sampai menyusahkan orang lain

Daftar peribahasa dengan kata boleh

Arti peribahasa ada hujan ada panas, ada hari boleh balas adalah selalu ada kesempatan untuk membalas dendam

Arti peribahasa alah menang tak tahu, bersorak boleh adalah perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Arti peribahasa asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan adalah kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Arti peribahasa bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing adalah ada tanda (bukti) yang jelas atau yang boleh dipegang teguh

Arti peribahasa bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing adalah perjanjian sudah erat dengan syarat-syaratnya

Arti peribahasa bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tak sadar adalah cela (kesalahan, keburukan, dan sebagainya) orang lain diketahui, tetapi cela sendiri tidak tahu

Arti peribahasa bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan adalah sudah sepakat benar. Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan juga berarti sudah putus mufakat

Arti peribahasa dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu adalah apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang tidak dapat kita ketahui

Arti peribahasa hilang bini boleh dicari, hilang budi badan celaka adalah apabila kutukan orang tuanya belum dicabut, celakalah hidupnya nanti

Arti peribahasa hitam mata itu mana boleh bercerai dengan putihnya adalah orang yang sedang bercinta tidak mudah dipisahkan

Arti peribahasa jerih menentang boleh, rugi menentang laba adalah suka menolong (mengeluarkan uang) karena ingin mendapat pertolongan (keuntungan)

Arti peribahasa jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu adalah tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha

Arti peribahasa malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih adalah nasib buruk tidak dapat dicari-cari

Arti peribahasa matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru adalah suatu kebenaran yang nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan

Minyak dengan air adakah bolehkah bercampur? minyak dan air masa sama berarti orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu

Arti peribahasa mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak adalah tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau takdir sudah demikian

Arti peribahasa mulut bajan boleh ditutup, mulut manusia tidak adalah rahasia jangan terlalu lekas dipercayakan kepada orang karena mulut manusia tidak dapat ditutup

Arti peribahasa pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik adalah sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan

Arti peribahasa rugi menentang laba, jerih menentang boleh adalah supaya maksud kita tercapai, kita harus mau berusaha (bersusah payah) dahulu

Arti peribahasa rupa boleh diubah, tabiat dibawa mati adalah terlalu susah mengubah perangai yang sudah menjadi tabiat

Arti peribahasa suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih adalah orang yang sekaum harus sehina semalu (hina seorang hina semuanya, malu seorang malu semuanya)

Arti peribahasa tak boleh bertemu roma adalah selalu berselisih (bertengkar dan sebagainya)

Arti peribahasa terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik adalah perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu

Arti peribahasa tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa tahu adalah tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang

Arti peribahasa utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati adalah budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula

Demikian arti kata membolehkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima