Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Arti Kata Menjejakkan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

gambar menjejakkan ilustrasi

Arti menjejakkan - Menjejakkan memiliki 1 arti. Menjejakkan berasal dari kata dasar jejak. Menjejakkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menjejakkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar isi

Daftar arti kata menjejakkan

Dasar: jejak
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti kata menjejakkan adalah menginjakkan (kaki). Menjejakkan juga berarti melangkahkan
Contoh: Baru kali ini ia menjejakkan kaki di rumah saya

Daftar arti kata jejak

Arti kata jejak adalah bekas tapak kaki. Jejak juga berarti bekas langkah
Contoh: Ada jejak orang di tanah

Arti kata jejak adalah jatuhnya kaki di tanah dan sebagainya

Arti kata jejak adalah tingkah laku (perbuatan) yang telah dilakukan. Jejak juga berarti perbuatan (kelakuan) yang jadi teladan
Contoh: Isa mengikuti jejak ibunya

Arti kata jejak adalah bekas yang menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang telah dilakukan
Contoh: Ia berusaha menghilangkan jejak kejahatannya

Daftar kata dengan kata dasar jejak

Arti kata berjejak adalah menginjakkan kaki di sesuatu. Berjejak juga berarti bertumpu
Contoh: Kakinya berjejak di bumi

Arti kata berjejak adalah meninggalkan bekas kaki. Berjejak juga berarti berkesan

Arti kata menjejak adalah menginjak, mengenjak

Arti kata menjejak adalah hampir mengenai (tanah, dasar, dan sebagainya)
Contoh: Sauh itu hampir menjejak dasar laut

Arti kata menjejak adalah datang di. Menjejak juga berarti mengunjungi
Contoh: Baru sekali ia menjejak kota ini

Arti kata menjejaki adalah menginjak

Arti kata menjejaki adalah mengikuti jejak seseorang. Menjejaki juga berarti menyelidiki
Contoh: Polisi sedang menjejaki komplotan itu

Arti kata menjejakkan adalah menginjakkan (kaki). Menjejakkan juga berarti melangkahkan
Contoh: Baru kali ini ia menjejakkan kaki di rumah saya

Arti kata penjejak adalah alat untuk menjejak

Arti kata penjejak adalah orang yang menjejak

Daftar istilah dengan kata dasar jejak

Arti istilah jejak bahu adalah panjang rambut yang sampai ke bahu

Arti istilah jejak bara adalah hampir sampai ke dasar atau hampir menyentuh tanah (tentang barang yang bergantung)

Arti istilah jejak kabut adalah lintasan pengembunan dalam suatu ruang yang mengandung uap air lewat jenuh apabila dilalui zarah yang bermuatan elektrik

Arti istilah jejak keruh adalah perbuatan terdahulu yang kurang baik

Daftar peribahasa dengan kata jejak

Arti peribahasa bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang adalah ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Arti peribahasa bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang adalah kejahatan yang telah ada buktinya yang sah

Arti peribahasa mencari jejak dalam air adalah melakukan perbuatan yang sia-sia

Demikian arti kata menjejakkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima