Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Arti Kata Penyokong Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

gambar penyokong ilustrasi

Arti penyokong - Penyokong memiliki 2 arti. Penyokong berasal dari kata dasar sokong. Penyokong adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyokong memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyokong dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar isi

Daftar arti kata penyokong

Dasar: sokong
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti kata penyokong adalah tiang dan sebagainya yang digunakan sebagai penunjang (penyangga, penopang) pohon dan sebagainya supaya tidak roboh (rebah)
Contoh: Penyokong pohon itu dibuat dari bambu

Dasar: sokong
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti kata penyokong adalah orang yang menyokong. Penyokong juga berarti penderma

Daftar arti kata sokong

Arti kata sokong adalah tiang dan sebagainya yang dipasang miring untuk menyangga sesuatu agar tidak rebah (roboh)

Daftar kata dengan kata dasar sokong

Arti kata menyokong adalah menunjang (menyangga) supaya tidak rebah (roboh)
Contoh: Bambu itu menyokong pohon pisang yang hampir roboh

Arti kata menyokong adalah membantu. Menyokong juga berarti memberi bantuan (uang, tenaga, dan sebagainya)
Contoh: Banyak tetangga yang turut menyokong hidupnya setelah kedua orang tuanya meninggal

Arti kata menyokongkan adalah menyokong sesuatu kepada. Menyokongkan juga berarti menyumbangkan
Contoh: Ia menyokongkan sebagian pendapatannya kepada yayasan yatim piatu

Arti kata penyokong adalah tiang dan sebagainya yang digunakan sebagai penunjang (penyangga, penopang) pohon dan sebagainya supaya tidak roboh (rebah)
Contoh: Penyokong pohon itu dibuat dari bambu

Arti kata penyokong adalah orang yang menyokong. Penyokong juga berarti penderma

Arti kata penyokongan adalah proses, cara, perbuatan menyokong

Arti kata sokongan adalah alat yang menyokong. Sokongan juga berarti penunjang. Sokongan juga berarti penyangga
Contoh: Kalau tidak diberi sokongan, pohon itu pasti roboh

Arti kata sokongan adalah hasil menyokong. Sokongan juga berarti tunjangan. Sokongan juga berarti bantuan (uang dan sebagainya)
Contoh: Pergerakan kemerdekaan indonesia mendapat sokongan masyarakat

Arti kata sokongan adalah yang disokongkan

Daftar peribahasa dengan kata sokong

Arti peribahasa sokong membawa rebah adalah dikhianati atau dicelakai oleh teman sendiri

Arti peribahasa sokong membawa rebah adalah orang kepercayaan yang merusakkan sesuatu yang dipercayakan (diamanatkan) kepadanya

Arti peribahasa yang teguh disokong, yang rebah ditindih adalah yang sudah kuat (kaya dan sebagainya) dibantu, sedang yang lemah (miskin dan sebagainya) ditindas

Demikian arti kata penyokong di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima