6 Arti Kata Kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 6 arti kata 'kedudukan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Kedudukan

Nomina (kata benda)
 1. Tempat kediaman
 2. Tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya
 3. Letak atau tempat suatu benda.
  Contoh: gerhana matahari terjadi pada waktu kedudukanbulan tepat di antara bumi dan matahari
 4. Tingkatan atau martabat.
  Contoh: kedudukan duta besar sama dengan menteri
 5. Keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya).
  Contoh: hingga sekarang kedudukanperkara manipulasi uang proyek itu masih gelap
 6. Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya).
  Contoh: di sana kedudukansaudara sebagai apa?
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kedudukan adalah tempat kediaman. Arti lainnya dari kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.

Kedudukan memiliki 6 arti. Kedudukan berasal dari kata dasar duduk. Kedudukan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kedudukan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kedudukan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Kedudukan