Kekhidmatan

Terdapat 3 definisi dan arti 'kekhidmatan' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kekhidmatan /ke·khid·mat·an/

Dari kata dasar: khidmat

Nomina (kata benda)

  1. Suasana (keadaan) hormat atau takzim
  2. Perihal khidmat
  3. Perihal setia.
    Contoh: Dari tadi kita berbicara tentang kekhidmatan, tetapi arti kata khidmat itu sendiri kita tidak tahu

Penggunaan Kata Kekhidmatan

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "kekhidmatan" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Kesyahduan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian kesyahduan adalah kekhidmatan. Kesimpulan kesyahduan adalah kekhidmatan. Kesyahduan berasal dari kata dasar syahdu.

Solemnness (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian solemnness adalah kekhidmatan. Kesimpulan solemnness adalah kekhidmatan. Solemnness masuk ke dalam bahasa inggris yaitu bahasa jermanik yang pertama kali dituturkan di inggris pad...

Khidmat (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

...mat hormat, takzim. Contoh: kami mendengarkan pembacaan ayat suci al-quran dengan khidmat, kata turunan khidmat, berkhidmat, kekhidmatan. Kesimpulan khidmat adalah hormat. Arti lainnya dari khidmat adalah takzim. Contoh: kami mendengarkan pembacaan ayat suci al-quran dengan khidmat.

Solemnity (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian solemnity adalah upacara khidmat, kesungguhan, kekhidmatan. Kesimpulan solemnity adalah upacara khidmat. Arti lainnya dari solemnity adalah kesungguhan.

Kesimpulan

Kekhidmatan adalah suasana (keadaan) hormat atau takzim. Arti lainnya dari kekhidmatan adalah perihal khidmat.

Kekhidmatan memiliki 3 arti. Kekhidmatan berasal dari kata dasar khidmat. Kekhidmatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kekhidmatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kekhidmatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kekhidmatan

Pranala Luar

  1. Definisi:
  2. Tesaurus:
  3. Terjemahan:
  4. Ilustrasi: