7 Arti Kata Keluaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 7 arti kata 'keluaran' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Keluaran

Nomina (kata benda)
 1. Yang dikeluarkan (dihasilkan, diterbitkan dan sebagainya).
  Contoh: buku ini keluaran balai pustaka
 2. Yang berasal dari.
  Contoh: batik keluaran yogyakarta
 3. Yang telah keluar (tamat, berhenti) dari (sekolah dan sebagainya).
  Contoh: anak-anak keluaran smp i mengadakan reuni
 4. Yang ada di luar (yang tidak turut campur dan sebagainya).
  Contoh: orang keluaran tidak boleh turut campur
 5. Orang di luar kalangan istana.
  Contoh: akan anakanda ini terlalulah baik sekali parasnya pada hati beta tiada patut ia bersuami orang keluaran
 6. Hasil kegiatan produksi
 7. Laju produksi barang yang dihasilkan pabrik, mesin, atau satuan produksi yang lain dalam jangka waktu tertentu
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keluaran adalah yang dikeluarkan (dihasilkan, diterbitkan dan sebagainya). Contoh: buku ini keluaran balai pustaka. Arti lainnya dari keluaran adalah yang berasal dari. Contoh: batik keluaran yogyakarta.

Keluaran memiliki 7 arti. Keluaran berasal dari kata dasar keluar. Keluaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Keluaran memiliki arti dalam bidang ilmu manajemen. Keluaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keluaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Keluaran termasuk dalam ragam bahasa klasik.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Keluaran