2 Arti Kata Keterlaluan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 2 arti kata 'keterlaluan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata adjektiva (kata sifat).

Keterlaluan

Adjektiva (kata sifat)

(hal yang) melampaui batas (kesopanan dan sebagainya).
Contoh: perbuatannya itu memang keterlaluan.

Lain-lain

Betul-betul melewati batas kewajaran.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keterlaluan adalah (hal yang) melampaui batas (kesopanan dan sebagainya). Contoh: perbuatannya itu memang keterlaluan. Arti lainnya dari keterlaluan adalah betul-betul melewati batas kewajaran.

Keterlaluan memiliki 2 arti. Keterlaluan berasal dari kata dasar lalu. Keterlaluan memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga keterlaluan dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Keterlaluan berasal dari kata dasar terlalu. Keterlaluan memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga keterlaluan dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

Daftar IsiArtikel Terkait
Keterlaluan