Kodrat Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kodrat (kod.rat)

 1. Tulisan nasib
 2. Bilangan
 3. Garis hidup
 4. Ketentuan
 5. Kadar
 6. Nasib
 7. Suratan
 8. Takdir
 9. Ganjaran
 10. Predestinasi
 11. Qada dan qadar
 12. Suratan tangan
 13. Garis tangan
 14. Rajah tangan
 15. Retak tangan
 16. Suratan takdir
 17. Tulisan
 18. Bintang
 19. Peruntungan
 20. Tulisan tangan
 21. Tuah
 22. Bakat
 23. Fitrah
 24. Kekuatan
 25. Kemampuan
 26. Kuasa
 27. Sifat bawaan
 28. Karier
 29. Darah
 30. Pembawaan
 31. Angka
 32. Cacah
 33. Nomor
 34. Golongan
 35. Kategori
 36. Kaum
 37. Kelompok
 38. Lingkaran
 39. Area
 40. Daerah
 41. Kawasan
 42. Lingkungan
 43. Wilayah
 44. Ramalan
 45. Adat
 46. Bawaan
 47. Fiil
 48. Jibilah
 49. Karakter
 50. Kebiasaan
 51. Kepribadian
 52. Khuluk
 53. Perangai
 54. Personalitas
 55. Resam
 56. Sifat asal
 57. Tabiat
 58. Talen
 59. Talenta
 60. Temperamen
 61. Watak
 62. Anugerah
 63. Karunia
 64. Kebolehan
 65. Bekas
 66. Kesan
 67. Tanda-tanda
 68. Tikas
 69. Alamat
 70. Faal
 71. Gejala
 72. Gelagat
 73. Indikasi
 74. Isyarat
 75. Pertanda
 76. Petunjuk
 77. Sinyal

Kesimpulan

Kodrat adalah tulisan nasib. Arti lainnya dari kodrat adalah bilangan.

Kodrat memiliki 78 arti. Arti-arti kodrat berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan kodrat.

arti kodrat

Pranala Luar

 1. Definisi:
 2. Tesaurus:
 3. Terjemahan:
 4. Ilustrasi: