8 Arti Kata Kumpulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 8 arti kata 'kumpulan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Kumpulan

Nomina (kata benda)
 1. Kelompok.
  Contoh: kumpulan anak berandal
 2. Sesuatu yang telah dikumpulkan
 3. Himpunan.
  Contoh: buku ini memuat kumpulan karangan pilihan
 4. Perhimpunan
 5. Serikat.
  Contoh: ia menjadi pengurus kumpulan ibu-ibu
 6. Tempat berkumpul
 7. Rapat
 8. Pertemuan
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kumpulan adalah kelompok. Contoh: kumpulan anak berandal. Arti lainnya dari kumpulan adalah sesuatu yang telah dikumpulkan.

Kumpulan memiliki 8 arti. Kumpulan berasal dari kata dasar kumpul. Kumpulan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kumpulan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kumpulan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Kumpulan