7 Arti Kata Kurungan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 7 arti kata 'kurungan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Kurungan

Nomina (kata benda)
 1. Penjara.
  Contoh: ia meringkuk dalam kurungan selama 12 tahun
 2. Wadah pemiaraan ikan yang biasanya diletakkan di sungai (danau dan sebagainya)
 3. Tempat untuk mengurung
 4. Sangkar
 5. Kandang burung
 6. Ruang yang diberi dinding
 7. Bilik (di perahu).
  Contoh: kurungan di haluan kapal
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kurungan adalah penjara. Contoh: ia meringkuk dalam kurungan selama 12 tahun. Arti lainnya dari kurungan adalah wadah pemiaraan ikan yang biasanya diletakkan di sungai (danau dan sebagainya).

Kurungan memiliki 7 arti. Kurungan berasal dari kata dasar kurung. Kurungan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kurungan memiliki arti dalam bidang ilmu perikanan. Kurungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kurungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Kurungan