Lafaz

Makna 'lafaz' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Lafaz

Ucapan.

Kata Turunan Lafaz

  1. Melafazkan
  2. Pelafazan

Penggunaan Kata Lafaz

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "lafaz" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Sinonim Lafaz (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim lafaz adalah lafal, ucapan, sebutan, perkataan, ujar, kata, bunyi, pertuturan, bahana, suara, vokal, nada, laras, pengucapan, tala, diktum, isi, kandungan, maksud, ke...

Hamdalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian hamdalah adalah pujian kepada allah, lafaz atau ucapan alhamdulillahi rabbil ??lam kuadratn, lain-lain lafaz atau ucapan alhamdulillahi rabbil ??lam kuadratn. Kesimpulan hamdalah adalah pujian kepa...

Melafazkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian melafazkan adalah mengucapkan. Kesimpulan melafazkan adalah mengucapkan. Melafazkan berasal dari kata dasar lafaz.

Pelafazan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian pelafazan adalah pengucapan. Kesimpulan pelafazan adalah pengucapan. Pelafazan berasal dari kata dasar lafaz.

Sinonim Pertuturan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim pertuturan adalah lafal, ucapan, sebutan, lafaz, perkataan, ujar, kata, bunyi. Kesimpulan sinonim pertuturan adalah lafal, ucapan, sebutan, lafaz, perkataan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan ...

Sinonim Kandungan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...yi, lembaga, daya muat, daya serap, daya tampung, kapasitas, volume, batang tubuh, inti, maksud, pati, pokok, sari, substansi, bahana, suara, vokal, nada, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala, buntingan, angkutan, beban, bobot, pikulan, baba, blaster, didong, indo, kacukan, liplap, samsam, turunan, kesimpulan s...

Sinonim Maksud (Tesaurus Bahasa Indonesia)

..., perhitungan, pertimbangan, postulat, prinsip, putusan, rasa, saran, sikap, taksiran, tanggapan, teori, timbangan, tinjauan, visi, khitah, bahana, vokal, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala, batas, sempadan, acan, asan, kerinduan, erti, harga, guna, laba, maslahat, hadap, kiblat, kompas, mata angin, petunjuk,...

Sinonim Isi (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...manusia, orang, person, buah hati, kekasih, batang tubuh, ekstrak, intipati, kentalan, konsentrat, aforisme, aksioma, maksim, bahana, suara, vokal, nada, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala, badan, torso, diri, pribadi, angkutan, bobot, pikulan. Kesimpulan sinonim isi adalah volume, daya muat, daya tampung, k...

Sinonim Tala (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...bahana, kemandang, kumandang, sipongang, garpu, cukit, porok, deru, dahanam, gelegar, gemuruh, suara, mengebuh, mengorok, getaran suara, resonansi, vokal, lafaz, pengucapan, sebutan, diktum, isi, kandungan, maksud, cita-cita, kiblat, kompas, mata angin, niat, panduan, pedoman, petunjuk, aspek, faktor, orientasi, p...

Sinonim Pengucapan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...pan, pengujaran, penuturan, artikulasi, pelafalan, pelisanan, penyebutan, deskripsi, penceritaan, pengejaan, pembacaan, bunyi, bahana, suara, vokal, nada, lafaz, laras, sebutan, tala, diktum, isi, kandungan, maksud, pengajian, interpretasi, pemahaman, penangkapan, tafsir, persendian, sendi, kesimpulan sinonim peng...

Sinonim Suara (Tesaurus Bahasa Indonesia)

..., kaidah, ketentuan, konsep, motif, panduan, penglihatan, perhitungan, pertimbangan, postulat, putusan, rasa, saran, tafsiran, taksiran, tanggapan, teori, lafaz, pengucapan, sebutan, diktum, isi, kandungan, celotehan, ocehan, omongan, ujaran, wicara, akal budi, penalaran, rasio, pembicaraan, perundingan, pembiasan...

Sinonim Nada (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...la, langgam, madah, melodi, sekar, senandung, suara, tembang, cara, lagak, pembawaan, tingkah laku, fonetik, lafal, lisan, tuturan, ucapan, vokal, bahana, lafaz, pengucapan, sebutan, diktum, isi, kandungan, langit, lapisan udara, ruang udara. Kesimpulan sinonim nada adalah tala, bunyi, rani, sekal, tangga nada. Si...

Sinonim Perkataan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...percakapan, buah tutur, arang, cerat, ceropong, congor, genahar, kawah, lubang, liang, moncong, muncung, percakapan, lidah, oral, verbal, lafal, sebutan, lafaz, pertuturan, komentar, anotasi, apresiasi, catatan, iktirad, kritik, anggapan, tinjauan, ulasan, nazar, niat, prasetia, sumpah, titik lidah, tutur kata, k...

Sinonim Ucapan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

...patois, cara, gaya, kosakata, perbendaharaan kata, daftar kata, kamus, leksikon, oral, verbal, alat perasa, indra perasa, pengecap, perkaraan, tutur kata, lafaz, pertuturan, komentar, anotasi, apresiasi, catatan, iktirad, kritik, anggapan, tinjauan, ulasan, percakapan, titik lidah, kalimah, kalimat, peristilahan, ...

Kesimpulan

Lafaz adalah ucapan.

Lafaz memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga lafaz dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti lafaz

Pranala Luar

  1. Definisi:
  2. Tesaurus:
  3. Terjemahan:
  4. Ilustrasi: