11 Arti Kata Lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 11 arti kata 'lagi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Lagi

 1. Tambah sekian (atau sedemikian) pula.
  Contoh: tunggu sebentar lagi
 2. Sedang (dalam keadaan melakukan dan sebagainya)
 3. Masih.
  Contoh: jangan berisik, ayah lagi tidur
 4. Kembali (berbuat dan sebagainya) seperti semula
 5. Berulang seperti semula
 6. Pula.
  Contoh: kemarin sudah menonton, sekarang hendak menonton lagi
 7. Dan
 8. Serta
 9. Juga.
  Contoh: anak itu pandai lagi rajin, istrinya muda, cantik, lagi kaya
 10. Partikel yang dipakai untuk menekankan kata atau kalimat yang mendahuluinya (mengandung makna
 11. Sama sekali, betul-betul, amat sangat dan sebagainya).
  Contoh: kekejaman tentara penjajah sungguh tak terkatakan lagi, penderitaan rakyat kamboja sudah tidak tertahan lagi

Kata Turunan Lagi

 1. Lagian
 2. Selagi

Gabungan Kata Lagi

 1. Lagi pula
 2. Lagi pun
 3. Lagi-lagi
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata lagi adalah tambah sekian (atau sedemikian) pula. Contoh: tunggu sebentar lagi. Arti lainnya dari lagi adalah sedang (dalam keadaan melakukan dan sebagainya).

Lagi memiliki 11 arti. Lagi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Lagi memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga lagi dapat memberikan keterangan kepada kata lain dan partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Lagi