4 Arti Kata Lambang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 4 arti kata 'lambang' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Lambang

Nomina (kata benda)
 1. Tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan dan sebagainya).
  Contoh: peci putih dan serban ialah lambang haji
 2. Huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika
 3. Sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu
 4. Simbol.
  Contoh: gambar tunas kelapa lambang pramuka, warna biru ialah lambang kesetiaan

Kata Turunan Lambang

 1. Berlambang
 2. Berlambangkan
 3. Melambangkan
 4. Pelambangan

Gabungan Kata Lambang

 1. Lambang aljabar
 2. Lambang awan
 3. Lambang meteorologi
 4. Lambang negara
 5. Lambang struktur
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata lambang adalah tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan dan sebagainya). Contoh: peci putih dan serban ialah lambang haji. Arti lainnya dari lambang adalah huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika.

Lambang memiliki 4 arti. Lambang adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Lambang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga lambang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Lambang