Lugu

Terdapat 6 makna 'lugu' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Lugu

Adjektiva (kata sifat)

 1. Tidak banyak tingkah
 2. Bersahaja
 3. Sewajarnya
 4. Apa adanya.
  Contoh: Orang desa pada umumnya masih banyak yang lugu, sopan dan hormat kepada orang lain
 5. Puas
 6. Kenyang

Kata Turunan Lugu

 1. Keluguan

Penggunaan Kata Lugu

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "lugu" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Antonim Lugu (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim lugu adalah kota, rumit, kompleks, kecewa, aneh, ganjil, istimewa, salah. Kesimpulan antonim lugu adalah kota, rumit, kompleks, kecewa, aneh. Antonim adalah kata yang...

Sinonim Lugu (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim lugu adalah ugahari, pertengahan, sedang, semenjana, bersahaja, polos, prasaja, sederhana, udik, desa, dusun, kampung, pedalaman, pelosok, culun, kampungan, simpel, b...

Paijo (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian paijo adalah kata dalam bahasa jawa yang biasanya digunakan untuk sebutan kepada anak bau kencur yang masih lugu dan polos. Kesimpulan paijo adalah kata dalam bahasa jawa yang biasanya digunakan untuk sebutan kepada anak bau kencur yang masih lugu dan polos. Paijo mas...

Kesahajaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian kesahajaan adalah kesederhanaan, kewajaran. Contoh: kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu. Kesimpulan kesahajaan adalah kesederhanaan. Arti lainnya dari kesahajaan adalah kewajaran. Contoh: kesahajaan orang itu tampak dari tutur katanya yang pol...

Epigeous (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian epigeous adalah lugu. Kesimpulan epigeous adalah lugu. Epigeous masuk ke dalam bahasa inggris yaitu bahasa jermanik yang pertama kali dituturkan di inggris pada abad pertengahan...

Rube (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian rube adalah kampungan, lugu. Kesimpulan rube adalah kampungan. Arti lainnya dari rube adalah lugu.

Unadorned (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian unadorned adalah lugas, lugu. Kesimpulan unadorned adalah lugas. Arti lainnya dari unadorned adalah lugu.

Antonim Kecewa (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim kecewa adalah puas, jelak, kenyang, lugu, lega, pada, plong, semangat, gembira. Kesimpulan antonim kecewa adalah puas, jelak, kenyang, lugu, lega. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan ...

Sinonim Sedang (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim sedang adalah ugahari, pertengahan, semenjana, bersahaja, lugu, polos, prasaja, sederhana, menengah, madya, medium, tengah, lagi, masih, ketika, selagi, sementara, tatkala, selang, pada waktu, biasa, elementer, wajar, ...

Sinonim Jelak (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim jelak adalah puas, kenyang, lugu, lega, pada, plong, pasai, bosan, jemu, jenuh, muak, buntur, dugal, enek, loya, meluah, menceku, mual, nek, kesal, benci, dongkol, gemas, gregetan, gondok,...

Sinonim Kenyang (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim kenyang adalah puas, jelak, lugu, lega, pada, plong, bosan, cukup, jemu, jenuh, marem, muak, penuh, pasai, padat, pampat, pekat, tumpat. Kesimpulan sinonim kenyang adalah puas, jelak, lugu...

Sinonim Pertengahan (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim pertengahan adalah ugahari, sedang, semenjana, bersahaja, lugu, polos, prasaja, sederhana, medio, rata-rata, hitung panjang, pada umumnya, pukul rata, rerata, sama, madya, tengah, medium, menengah, lini, garis, kesimpu...

Sinonim Saklek (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim saklek adalah lugas, banal, lugu, sederhana. Kesimpulan sinonim saklek adalah lugas, banal, lugu, sederhana. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sino...

Sinonim Semenjana (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim semenjana adalah ugahari, pertengahan, sedang, bersahaja, lugu, polos, prasaja, sederhana, menengah, madya, medium, alang, cukup, pas, lumayan, pantas, patut, biasa, normal, standar, media, penghubung, perantara, coron...

Kesimpulan

Lugu adalah tidak banyak tingkah. Arti lainnya dari lugu adalah bersahaja.

Lugu memiliki 6 arti. Lugu memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga lugu dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Lugu termasuk dalam ragam bahasa arkais.

arti lugu

Pranala Luar

 1. Definisi:
 2. Tesaurus:
 3. Terjemahan:
 4. Ilustrasi: