Arti manusia mati meninggalkan nama harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manusia Mati Meninggalkan Nama Harimau Mati Meninggalkan Belang, Gajah Mati Meninggalkan Gading (ma.nu.si.a.ma.ti.m.en.in.gg.al.ka.n.na.ma.h.ar.im.au.m.at.i.me.ni.ng.ga.lk.an.b.el.an.g.ga.ja.h.ma.ti.m.en.in.gg.al.ka.n.ga.di.ng)

Dari kata dasar: manusia

Orang terkenal walaupun sudah meninggal, ia masih tetap dikenang.

Manusia mati meninggalkan nama harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading berasal dari kata dasar manusia. Arti dari manusia mati meninggalkan nama harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading dapat masuk ke dalam jenis peribahasa.

arti manusia mati meninggalkan nama harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading

Pranala Luar

  1. Ilustrasi: