7 Arti Kata Menebarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 7 arti kata 'menebarkan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Menebarkan

Verba (kata kerja)
 1. Menyerak-nyerakkan.
  Contoh: tukang kayu itu menebarkan perkakasnya di lantai
 2. Menyiarkan (agama, maklumat dan sebagainya).
  Contoh: pak lurah sudah menebarkan maklumat kepada seluruh warga
 3. Mencampakkan (jala) supaya terbentang
 4. Mengembangkan (jala)
 5. Menabur(kan)
 6. Menyebar(kan)
 7. Menghamburkan.
  Contoh: menebarkan benih, timbunan sampah menebarkan bau yang tidak sedap
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menebarkan adalah menyerak-nyerakkan. Contoh: tukang kayu itu menebarkan perkakasnya di lantai. Arti lainnya dari menebarkan adalah menyiarkan (agama, maklumat dan sebagainya). Contoh: pak lurah sudah menebarkan maklumat kepada seluruh warga.

Menebarkan memiliki 7 arti. Menebarkan berasal dari kata dasar tebar. Menebarkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari menebarkan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan menebarkan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Menebarkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menebarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Menebarkan