5 Arti Kata Menggembirakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 5 arti kata 'menggembirakan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Menggembirakan

Verba (kata kerja)
 1. Menyenangkan dan menggiatkan.
  Contoh: gemuruh bunyi genderang menggembirakan hatinya untuk menuju ke medan laga
 2. Bergembira tentang sesuatu.
  Contoh: ia menggembirakan kepandaian anaknya
 3. Menjadikan gembira
 4. Membang-kitkan rasa gembira
 5. Menyenangkan.
  Contoh: kedatangannya menggembirakan hati saya
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menggembirakan adalah menyenangkan dan menggiatkan. Contoh: gemuruh bunyi genderang menggembirakan hatinya untuk menuju ke medan laga. Arti lainnya dari menggembirakan adalah bergembira tentang sesuatu. Contoh: ia menggembirakan kepandaian anaknya.

Menggembirakan memiliki 5 arti. Menggembirakan berasal dari kata dasar gembira. Menggembirakan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Menggembirakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menggembirakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Menggembirakan