3 Arti Kata Menyokong di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 3 arti kata 'menyokong' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja).

Menyokong

Verba (kata kerja)
  1. Menunjang (menyangga) supaya tidak rebah (roboh).
    Contoh: bambu itu menyokong pohon pisang yang hampir roboh
  2. Membantu
  3. Memberi bantuan (uang, tenaga dan sebagainya).
    Contoh: banyak tetangga yang turut menyokong hidupnya setelah kedua orang tuanya meninggal
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyokong adalah menunjang (menyangga) supaya tidak rebah (roboh). Contoh: bambu itu menyokong pohon pisang yang hampir roboh. Arti lainnya dari menyokong adalah membantu.

Menyokong memiliki 3 arti. Menyokong berasal dari kata dasar sokong. Menyokong adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Menyokong memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyokong dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Daftar IsiArtikel Terkait
Menyokong