Paling

Paling memiliki 3 arti. Paling memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga paling dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Paling memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga paling dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

Berikut ini adalah definisi paling menurut rangkuman dari berbagai referensi.
gambar paling ilustrasi

Pengertian

Kelas: verba (kata kerja)
Paling adalah putar

Kelas: adverbia (kata keterangan)
Paling adalah ter-. Paling juga berarti teramat
Contoh: Anaknya yang paling besar duduk di kelas 3 smu

Kata Turunan

Berpaling adalah menoleh (ke kiri dan ke kanan, atau ke belakang)
Contoh: Ia berjalan sambil berpaling ke kiri dan ke kanan

Berpaling adalah beralih atau bertukar (perhatian dan sebagainya)
Contoh: Kita harus berpaling kepada barang produksi dalam negeri

Berpaling adalah meninggalkan agama. Berpaling juga berarti murtad
Contoh: Ia telah berpaling dari agama yang dianutnya

Memalingkan adalah memutarkan sesuatu (ke kiri atau ke kanan). Memalingkan juga berarti membelokkan (haluan, pandangan, dan sebagainya)

Palingan adalah yang (mudah) berpaling (berubah) atau yang dapat dipalingkan (diubah)
Contoh: Neraca palingan, neraca yang mudah bergoyang

Sepaling adalah yang satu paling
Contoh: Kalimat sepaling itu saya maklumi maknanya

Gabungan Kata

Berpaling haluan adalah berputar haluan

Berpaling haluan adalah berganti pikiran (kemauan dan sebagainya)

Berpaling sembah adalah tidak setia (misalnya kepada raja)

Memalingkan haluan adalah memutar (mengubah) haluan

Memalingkan muka adalah menolehkan muka (ke kiri, ke kanan, atau ke belakang)

Memalingkan muka adalah tidak setia. Memalingkan muka juga berarti tidak suka

Paling-paling adalah terlampau amat. Paling-paling juga berarti terlalu
Contoh: Anak ini paling-paling (nakalnya dan sebagainya)

Paling-paling adalah sebanyak-banyaknya. Paling-paling juga berarti setinggi-tingginya
Contoh: Gaji pegawai itu tidak besar, paling-paling hanya cukup untuk hidup sederhana

Kesimpulan

Paling adalah putar. Arti lainnya dari paling adalah ter-, teramat. Contoh, anaknya yang paling besar duduk di kelas 3 smu.