6 Arti Kata Percuma di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 6 arti kata 'percuma' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata adjektiva (kata sifat).

Percuma

Adjektiva (kata sifat)
  1. Tidak ada gunanya (hasilnya dan sebagainya)
  2. Sia-sia.
    Contoh: percuma juga kita bekerja keras jika tanpa imbalan yang sesuai
  3. Cuma-cuma
  4. Gratis
Lain-lain
  1. Sia-sia
  2. Tidak ada gunanya (hasilnya dan sebagainya).
    Contoh: percuma saja ia bersekolah, kepandaiannya tidak digunakannya
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata percuma adalah tidak ada gunanya (hasilnya dan sebagainya). Arti lainnya dari percuma adalah sia-sia. Contoh: percuma juga kita bekerja keras jika tanpa imbalan yang sesuai.

Percuma memiliki 6 arti. Percuma berasal dari kata dasar cuma. Percuma memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga percuma dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata percuma adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Percuma memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga percuma dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Daftar IsiArtikel Terkait
Percuma