Phosphoryl

Arti kata 'phosphoryl' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Phosphoryl

/phos·pho·ryl/

Nomina (kata benda)

Fosforil

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata phosphoryl adalah fosforil.

Artikel Terkait
Phosphoryl