5 Arti Kata Pintar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 5 arti kata 'pintar' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata adjektiva (kata sifat).

Pintar

Adjektiva (kata sifat)
 1. Mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu).
  Contoh: mereka sudah pintar membuat baju sendiri
 2. Pandai
 3. Cakap.
  Contoh: ia termasuk anak yang pintar di kelasnya
 4. Cerdik
 5. Banyak akal.
  Contoh: rupanya pencuri itu lebih pintar daripada polisi

Kata Turunan Pintar

 1. Kepintaran
 2. Terpintar
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pintar adalah mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu). Contoh: mereka sudah pintar membuat baju sendiri. Arti lainnya dari pintar adalah pandai.

Pintar memiliki 5 arti. Pintar adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pintar memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga pintar dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Daftar IsiArtikel Terkait
Pintar